Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2011, 42, 4

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI · JACEK TRELIŃSKI

Małopłytkowość cykliczna – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Cyclic thrombocytopenia – a case report and literature review

SłOWA KLUCZOWE:
Małopłytkowość cyklicznaPierwotna małopłytkowość immunologicznaSplenektomiaSkaza krwotoczna
KEY WORDS:
Cyclic thrombocytopeniaPrimary immune trombocytopeniaSplenectomyBleeding disorder
pełna treść »
STRESZCZENIE: Małopłytkowość cykliczna występuje niezwykle rzadko i dlatego jest często mylona z pierwotną małopłytkowością
immunologiczną (ITP). W pracy przedstawiono przypadek 38 letniej pacjentki, u której małopłytkowość wystąpiła w
25 roku życia. Początkowo rozpoznano ITP i w leczeniu zastosowano prednizon. Ze względu na oporność na kortykosteroidy
pacjentka została zakwalifikowana do splenektomii, która również nie doprowadziła do remisji. Dopiero
12 lat po splenektomii ustalono rozpoznanie. Zwrócono uwagę na znaczne wahania liczby płytek związane z cyklem
miesiączkowym. Najniższe wartości (<10×109/l) obserwowano na 2–3 dni przed menstuacją, natomiast w środku
cyklu liczba płytek często przekraczała górną granicę normy. W pracy przedstawiono aktualne poglądy dotyczące patogenezy
małopłytkowości cyklicznej i omówiono współczesne możliwości jej leczenia.
SUMMARY: SUMMARY
Cyclic thrombocytopenia (CTP) is a rare condition often misdiagnosed as primary immune thrombocytopenia (ITP).
We present the case of 38 years old women with thrombocytopenia that was firstly recognized at the age of 25 and initially
treated as ITP. The patient did not respond to standard ITP therapy, including corticosteroids and splenectomy.
The diagnosis of CTP was set 12 years after splenectomy when the cyclic pattern of thrombocytopenia with platelet
nadirs occurring during menses were discovered. The lowest values of platelet counts were usually seen 2–3 days before
menses while rebound thrombocytosis was often observed in the middle of the menstruation cycles. The current
opinions concerning pathogenesis and treatment of CTP were described in the paper

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 79kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj