Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

JANUSZ HAŁKA · KAZIMIERZ SUŁEK

Choroby krwi wywołane przez leki

Blood disorders due to drugs

SłOWA KLUCZOWE:
LekiCytopenie polekoweCytozy polekowePolekowe ostre białaczkiCzynność komórek
krwi
Zaburzenia hemostazyZaburzenia metaboliczne
KEY WORDS:
DrugsDrug-induced cytopenias and cytosesTherapy related AMLFunctional abnormalities of
blood cells
Coagulation disordersMetabolic disorders
pełna treść »
STRESZCZENIE: Rozwój farmakoterapii pociąga za sobą ryzyko niezamierzonego oddziaływania leków na ustrój. Może się ono przejawiać:
1. cytopeniami polekowymi, 2. zwiększeniem liczby krwinek, 3. ostrymi białaczkami polekowymi, 4. zaburzeniami
czynności komórek krwi, 5. zaburzeniami układu hemostazy i 6. zaburzeniami metabolicznymi.
Praca prezentuje szczegółowo wielorakie mechanizmy tych zmian przytaczając obszerne wykazy odpowiedzialnych
za nie leków
SUMMARY: Progress in pharmacotherapy results in risk of adverse event. It might have a form of: 1. cytopenias, 2. cytoses,
3. therapy related AML and MDS, 4. functional abnormalities of blood cells, 5. blood coagulation abnormalities,
6. metabolic disturbances.
The paper presents diversity of mechanisms leading to these blood disorders and shows comprehensive list of offending
drugs.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 123kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj