Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2006, 37, 1

ALEKSANDRA ROSIEK · LECH RZYMKIEWICZ · KATARZYNA OWCZARSKA · MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Ocena następstw wieloletniego oddawania krwi, osocza i koncentratów krwinek płytkowych

Conseąuences of long — term plasma, platelet and whole blood donating

SłOWA KLUCZOWE:
KrwiodawstwoTrombaferezaPlazmafereza
KEY WORDS:
Blood donation — Thrombapheresis — Plasmapheresis
pełna treść »
STRESZCZENIE: Przeprowadzono retrospektywną analizę wpływu różnych sposobów donacji na niektóre wyniki badań laboratoryjnych (wartości morfologiczne, OB, białko całkowite i jego frakcje, A1AT) u osób oddających długoterminowo (10 lat) krew i jej składniki. Oceniano również zmiany ciśnienia tętniczego krwi, częstość i przyczyny dyskwalifikacji, a także najczęstsze powikłania. W badanym okresie osoby oddające krew pełną (KP) oddały łącznie 408 jednostek, u dawców oddających koncentraty krwinek płytkowych (PLT) prze­prowadzono 787 zabiegów trombaferezy, a u dawców osocza (PLF) — 1032 zabiegów plazmaferezy. W żadnej z grup nie stwierdzono poważniejszych powikłań. W grupie PLT obserwowano najczęściej przejściowe objawy hipokalcemii, związane ze stosowaniem anty-koagulantu, a w dwóch pozostałych grupach łagodne reakcje wazowagalne. Najwięcej czasowych dyskwalifikacji dokonano w grupie KP. Najczęstszymi przyczynami dyskwalifikacji były: nieprawidłowe wartości morfologii, nadciśnienie tętnicze, infekcje, urazy, nieprawidłowe wartości A1AT, nadużycie alkoholu.
Wartości wyników badań pozostawały w granicach normy, jakkolwiek niektóre z nich wykazywały zależność od czasu lub sposobu donacji (niższe wartości stężenia hemoglobiny, hematokrytu i liczby erytrocytów w grupie KP, niższa liczba limfocytów u dawców z grupy PLT). Nie stwierdzono wpływu donacji krwinek płytkowych na zmianę ich liczby ani wpływu sposobu i czasu donacji na stężenie i skład białek osocza. Obserwowany w okresie 10-letnim nieznaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi można prawdopodobnie przypisać naturalnym procesom starzenia się.
Jak się wydaje, wszystkie oceniane metody donacji mogą być bezpiecznie stosowane przez dłuższy okres czasu, jednak pod warunkiem stałego monitorowania niektórych wyników badań laboratoryjnych.
SUMMARY: In order to compare long-term conseąuences of repeated plateletpheresis, plasmapheresis and whole blood donations, a retrospective study covering the last ten years has been performed. A variety of haematological and biochemical data were analysed, including blood counts, serum proteins and protein fractions, ALT, also blood pressure, deferral rates and adverse effects freąuency. During this period persons ąualified as whole blood donors (No = 11) donated summarily 408 blood units, platelet donors (No = 10) underwent 787 continuous plateletpheresis procedures, and plasma donors (No = 10) — 1032 plasmapheresis procedures (both manuał and automatic). No serious complications occurred in either investigated group. Mild vasovagal events were most freąuent in whole blood donors, while transient paresthesia in platelet donors. Deferral rates were highest in whole blood group, the most common reasons being Iow haemoglobin, abnormal blood pressure values and infections of various origin. The analysis of laboratory results revealed some differences between groups (though values remained well within normal rangę). Mean erythrocyte counts were lower in whole blood donors, than in both platelet and plasma donors, whereas lymphocyte counts were lowest in platelet donors. Platelet counts in platelet donors and in two other groups did not differ significantly. No significant differences concerning either serum proteins or protein fractions were observed. Blood pressure values tended to increase slightly during observation period, probably due to natural ageing processes. In conclusion, while all analysed donation methods appear to be safe enough for long-term donors, continuous monitoring of some laboratory results seems to be recommended.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 245kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj