Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2000, 31, 1

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS · ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA · ELŻBIETA LACHERT · MAGDALENA ŁĘTOWSKA · URSZULA PODSTAWKA · DANIEL APEL · BOŻENA MARIAŃSKA · JAN SABLIŃSKI

Sedymentacja jako efektywna metoda wstępnej izolacji komórek macierzystych z krwi pępowinowej

Sedimentation as effective method of preliminary isolation of stem cells from cord blood

SłOWA KLUCZOWE:
Krew pępowinowaKomórki macierzysteIzolacjaPrzeszczepienie
KEY WORDS:
Cord bloodStem cellsIsolationTransplantation
pełna treść »
STRESZCZENIE: Krew pępowinowa używana jest jako cenne źródło komórek macierzystych układu krwiotwórczego. W klinicznej hematologii może być alternatywnie wykorzystywana do przeszczepów zamiast szpiku i komórek macierzystych uzyskanych z krwi obwodowej. Ze względu na konieczność gromadzenia w stanie zamrożonym dużej liczby jednostek krwi z oznaczonymi antygenami HLA, dąży się do zmniejszenia objętości krwi przeznaczonej do przechowywania. Celem naszej pracy było opracowanie własnej modyfikacji metody izolacji leukocytów z krwi pępowinowej. Stosowaliśmy metody sedymentacji przy użyciu 6% hydroksyetylowanej skrobi (HES) w roztworze fizjologicznym NaCl, 1 % HES w roztworze fizjologicznym NaCl i 3% żelatyny w roztworze fizjologicznym NaCl. Wykorzystaliśmy zarówno techniki swobodnej sedymentacji jak i wirowana. Najlepsze wyniki uzyskaliśmy dla techniki sedymentacji z 3% żelatyną i 6% HES. Odzyskanie komórek wynosiło odpowiednio dla: WBC 75,1 % i 65%, dla CD 34+ 81,3% i 90,3%, a strata RBC 97,2% i 80,5%.
SUMMARY: Cord blood is a rich source of primitive hemopoietic stem cells. In clinical hematology it is transplanted instead of bane marrow or peripheral blood stem cells. In order to optimize storage space of cord blood after HLA testing it is necessary to reduce its volume. The aim of our study was to evaluate methods of isolating leukocytes from cord blood within a closed system. Two methods of isolation were tested: 6% hydroxyethyl starch in 0,9% NaCl and 3% gelatin in 0,9% NaCl (Gelafundine, Braun). Centrifugation and sedimentation methods were used. The final volume of cord blood was 20 mi for each unit. The best results were obtained for sedimentation. With 3% gelatin sedimentation 75,1 % WBC and 81,3% CD34+ were recovered, while the waste of RBC was 97,2%; with 6% HES sedimentation the results were: 65%; 90,3%, and 80,5% respectively. The results of our centrifugation methods revealed a great loss of progenitor cells (approx. 40%). 6% HES and 3% gelatin are approved for clinical use, therefore sedimentation methods based on these media are safe for recipients. Furthermore, the use of closed system recommended by Eurocord Transplant prevents bacterial contamination.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 328kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj