Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

MARIUSZ Z. RATAJCZAK · EWA ZUBA-SURMA · JANINA RATAJCZAK

Komórki macierzyste – blaski i cienie

Stem cell therapeutics – hope and concerns

SłOWA KLUCZOWE:
Komórki macierzysteHematologiaStrategia terapeutyczna
KEY WORDS:
Stem cellsHematologyHematological strategies
pełna treść »
STRESZCZENIE: Strategie lecznicze oparte o wykorzystanie terapeutyczne komórek macierzystych stwarzają nadzieje na opracowanie efektywnych metod leczniczych dla szeregu, do tej pory nieuleczalnych innymi metodami, schorzeń. Noworozwijająca się dziedzina nauk medycznych, jaką jest medycyna regeneracyjna wiąże duże nadzieje z postępami w wykorzystaniu komórek macierzystych nie tylko w hematologii, ale również w leczeniu np. zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, uszkodzeń rdzenia kręgowego, oparzeń skóry, cukrzycy, czy też choroby Parkinsona. Szersze potencjalne wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie ciągle budzi jednak w niektórych środowiskach spore emocje natury etycznej. Dlatego też celem niniejszej pracy jest krytyczne przedstawienie obecnego stanu badań nad wykorzystaniem różnych źródeł komórek macierzystych w hematologii.
SUMMARY: Various therapeutic strategies employing stem cells have been proposed as the alternative therapies for of multitude diseases, difficult to treat using standard methods. Therefore rapidly evolving regenerative medicine creates a hope that stem cells that are already sucessfully employed in hematological transplantology could be also employed to treat injuried organs such as myocardium after heart infarction, brain after stroke, spinal cord after mechanical injury as well as to treat diabetes and Parkinson disease. Stem cell therapies, in particular those utlizing embryonic stem cells are subject of controversies and debates. This review will uopadte a current status on development of stem cell based therapies so that they could be sucesfully employed in the hematology.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 207kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj