Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 1

IWONA HUS

Komórki dendrytyczne - (część II): zastosowanie w immunoterapii nowotworów

Dendritic cells - application in cancer immunotherapy (Part II)

SłOWA KLUCZOWE:
Komórki dendrytyczneImmunoterapia nowotworów
KEY WORDS:
Dendritic cellsCancer immunotherapy
pełna treść »
STRESZCZENIE: Zastosowanie k.d. w immunoterapii nowotworów polega na wykorzys­taniu ich silnych właściwości prezentacji antygenu, przez co pełnią one rolę tzw. ,,naturalnych adiuwantów", wzmagając immunogenność antygenów nowotworowych i indukując powstanie swoistych cytotoksycznych limfocytów T w organizmie gospodarza Pierwszym etapem jest generacja k.d. (znaczne ilości można uzyskać z hematopoetycznych komórek macierzystych CD34+ szpiku, krwi pępowinowej lub krwi obwodowej oraz częściowo zróżnicowanych komórek prekursorowych krwi obwodowej w obecności odpowiednich cytokin). Następnie do k.d. wprowadza się antygeny nowotworowe. Na podstawie badań in vitro stwierdzono, że komórki te posiadają zdolność indukcji swoistej przeciwnowotworowej odpowiedzi odpornoś­ciowej, a podane w postaci szczepionki przeciwnowotworowej hamują rozwój nowotworów u myszy. Przeprowadzono już pierwsze próby kliniczne, uzyskując obiecujące wyniki, wskazu­jące na możliwość bezpiecznego stosowania k.d. w immunoterapii wielu rodzajów nowo­tworów.
SUMMARY: The use of dendritic cells (DC) in cancer immunotherapy is based on their potent abilities to present antigens, so they can act as "natural adjuvants" enhancing immunogenicity of tumor antigens and stimulating induction of specific cytotoxic T cells. Large amounts of DC can be generated from bone marrow, neonatal cord blood and peripheral blood CD34 + hematopoietic stem cells or from partly differentiated precursor cells of peripheral blood. Then DC are pulsed with tumor antigens and reinfused. In vitro, antigen pulsed DC can stimulate allogeneic T cells proliferation and induction of autologous, specific cytotoxic T cells, and in vivo, inhibit the growth of tumor or protect from development of inoculated tumors in mice. The results of preliminary clinical trials are promising, and indicate, that DC can be safely used as immunotherapy adjuvants.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 850kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj