Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

BOŻENA SOKOŁOWSKA

Repetytorium z fizjologii hemostazy

The physiological function of hemostasis

SłOWA KLUCZOWE:
Hemostaza pierwotnaKaskada krzepnięcia krwiFibrynoliza
KEY WORDS:
Primary hemostasisCoagulationFibrynolysis
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące fizjologii hemostazy ze szczególnym uwzględnieniem
nowej koncepcji kaskady krzepnięcia
SUMMARY: In this report the phisiological function of hemostasis is described. Especially the newer concept of blood coagulation
is presented.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 321kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj