Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2008, 39, 3

JERZY WINDYGA · KRZYSZTOF CHOJNOWSKI · ANNA KLUKOWSKA · MAGDALENA ŁĘTOWSKA · ANDRZEJ MITAL · MARIA PODOLAKDAWIDZIAK ·
JOANNA ZDZIARSKA
· KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część II: Zasady postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitorem

Polish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part II: Principles of management of haemophilia A and B complicated by inhibitors

SłOWA KLUCZOWE:
Hemofilia AHemofilia BPolskaInhibitorZaleceniaImmunotolerancjaKrwawieniarVIIaaPCC
KEY WORDS:
Haemophilia AHaemophilia BPolandInhibitorGuidelinesImmune toleranceBleedingrFVIIaaPCC
pełna treść »
STRESZCZENIE: Grupa Robocza ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów przedstawia zasady wykrywania inhibitorów w hemofilii, leczenia krwawień w ich obecności i eliminacji inhibitorów poprzez immunotolerancję. Obecne zalecenia są oparte na wynikach badań opublikowanych w międzynarodowym piśmiennictwie i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy w omawianym przedmiocie.
SUMMARY: The Working Group for Haemostasis of the Polish Society of Haematology and Blood Transfusion address the principles of diagnosis and management (treatment of bleeding episodes and immune tolerance induction) of haemophilia A and B patients with inhibitors. These guidelines are based on the results of studies published in the international journals and reflect current knowledge.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 175kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj