Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2008, 39, 3

JERZY WINDYGA · KRZYSZTOF CHOJNOWSKI · ANNA KLUKOWSKA · MAGDALENA ŁĘTOWSKA · ANDRZEJ MITAL · MARIA PODOLAKDAWIDZIAK ·
JOANNA ZDZIARSKA
· KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część I: Zasady postępowania w hemofilii A i B

Polish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part I: Principles of haemophilia A and B management

SłOWA KLUCZOWE:
Hemofilia AHemofilia BKrwawieniaZaleceniaPolskaCzynnik VIIICzynnik IX
KEY WORDS:
Haemophilia AHaemophilia BBleedingGuidelinesPolandfactor VIIIFactor IX
pełna treść »
STRESZCZENIE: Grupa Robocza ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów przedstawia zasady rozpoznawania i leczenia hemofilii A i B. Obecne zalecenia są oparte na wynikach badań opublikowanych w międzynarodowym piśmiennictwie i odzwierciedlają aktualny stan
wiedzy w omawianym przedmiocie.
SUMMARY: The Working Group for Haemostasis of the Polish Society of Haematology and Blood Transfusion address the principles of diagnosis and treatment of haemophilia A and B. These guidelines are based on the results of studies published in the international journals and reflect current knowledge.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 267kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj