Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

JERZY WINDYGA

Hemofilie – postępy w diagnostyce i leczeniu

Haemophilias – advances in diagnosis and management

SłOWA KLUCZOWE:
Hemofilia AHemofilia BInhibitorNabyta hemofiliaChoroba von Willebranda
KEY WORDS:
Haemophilia AHaemophilia BInhibitorAcquired haemophiliavon Willebrand disease
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono współczesne zasady rozpoznawania i leczenia hemofilii A i B, hemofilii powikłanej inhibitorem,
nabytej hemofilii oraz choroby von Willebranda.
SUMMARY: This paper reviews the current principles of diagnosis and management of haemophilia A and B, haemophilia complicated
by inhibitor, acquired haemophilia and von Willebrand disease.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 198kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj