Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

KAZIMIERZ SUŁEK · WALDEMAR SAWICKI

Podejście diagnostyczne do pacjenta z izolowaną leukopenią

Diagnostic approach to patient with isolated leukopenia

SłOWA KLUCZOWE:
GranulocytopeniaLimfocytopeniaPatogenezaDiagnostyka
KEY WORDS:
GranulocytopeniaLymphocytopeniaPathogenesisDiagnostics
pełna treść »
STRESZCZENIE: Diagnostykę leukopenii należy prowadzić etapami. Pierwszym z nich jest ustalenie odpowiedzialnej na nią linii komórkowej,
drugim – czasu trwania oraz głębokości określonej cytopenii i próba określenia patogenezy, co ma znaczenie
dla rokowania i postępowania. W przypadku obu cytopenii (granulocytopenii lub limfocytopenii) patogeneza
obejmuje zaburzenia wytwarzania krwinek, przyspieszone niszczenie, niewłaściwe rozmieszczenie na obwodzie lub
upośledzone uwalnianie ze szpiku. W diagnostyce granulocytopenii mogą być bardzo pomocne test hydrokortyzonowy
i wysiłkowy. Diagnostyka limfocytopenii jest znacznie trudniejsza i powinna się sprowadzić do ustalenia, która
subpopulacja limfocytów jest za nią odpowiedzialna oraz jakie skutki pociąga ona dla stanu odporności.
SUMMARY: The diagnostics of leukopenia should follow a systematic pathway. First step is analysis of the lineage responsible for
decrease of total WBC, next step is history of the abnormality and determination of pathogenesis. In both cytopenias
(granulocytopenia and lymphocytopenia) pathogenesis comprises impairment of production, accelerated peripheral
consumption, improper peripheral distribution or insufficient release from bone marrow. For diagnostic purposes in
case of granulocytopenia hydrocortisone test and exercise test can be very useful. Diagnostics of lymphocytopenia is
much more difficult and should aim at establishing which subpopulation of lymphocytes is responsible and what are
the clinical consequences of a decrease in the number of these cells.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 119kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj