Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 1

PIOTR GRABARCZYK · GRZEGORZ LISZEWSKI · MARIA MIKULSKA · ANETA KOPACZ · MAGDALENA ŁĘTOWSKA · EWA BROJER · GRUPA BADAWCZA ds. WIRUSÓW REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwi

Practical consequences of HBV DNA screening implementation in blood donors

SłOWA KLUCZOWE:
Dawcy krwiDNA HBVHBsAgUkryte zakażenia HBV
KEY WORDS:
Blood donorsDNA HBVHBsAgOccult HBV
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy omówiono metodyką i wyniki badań przeglądowych DNA HBV, które w roku 2005
wprowadzono jako obowiązkowe u polskich dawców krwi obok dotychczas wykonywanych badań
anty-HCV, anty-HIV, HBsAg i RNA HCV. Podsumowano też wyniki analiz serologicznych
(anty-HBc,anty-HBs, anty-HBe) i molekularnych (poziomu wiremii i analizy sekwencji genu
kodujacego białko HBs u dawców z DNA HBV, a bez HBsAg.
SUMMARY: In present paper we review methodology and results of obligatory HBV DNA screening
launched in 2005 in Polish blood donors. We present the results of serological (anti-HBc, anti-
HBs, HBsAg and anti-HBe) and molecular (viraemia level and sequence analysis of the gene encoding
HBs antigen) study of HBV DNA positive donors without HBsAg.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 116kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj