Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

RENATA K. MARYNIAK

Grupa nowo zdefiniowanych jednostek w klasyfikacji WHO 2008 nowotworów układu chłonnego

A group of newly defined entities in the WHO 2008 classification of Tumours of the Lymphoid Tissue

SłOWA KLUCZOWE:
DLBCLNowe jednostkiKlasyfikacja WHO
KEY WORDS:
DLBCLNew entitiesWHO classification
pełna treść »
STRESZCZENIE: Omówiono grupę chłoniaków z dużych komórek B, która obejmuje obecnie szereg nowych podtypów. Przedstawiono
ich etiologię, obraz kliniczny, cechy histopatologiczne wraz z fenotypem i rokowanie.
SUMMARY: The review concerns a group of DLBCL which in the WHO 2008 classification includes several new entities. Their
etiology, clinical presentation, morphology, immunophenotypes and prognosis are discussed.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 91kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj