Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2011, 42, 3

JERZY WINDYGA

Współczesne zasady rozpoznawania i leczenia choroby von Willebranda

Current principles of diagnosis and treatment of von Willebrand disease

SłOWA KLUCZOWE:
Choroba von HillebrandaKoncentratyDesmopresyna
KEY WORDS:
von Willebrand diseaseConcentratesDesmopressin
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono współczesne zasady rozpoznawania i leczenia choroby von Willebranda – najczęściej występującej
wrodzonej skazy krwotocznej
SUMMARY: The paper presents current principles of diagnosis and treatment of von Willebrand disease – the most prevalent inherited
bleeding disorder

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 114kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj