Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

AGATA CHRZANOWSKA-KAPICA · ANNA TWARDOSZ · IWONA HUS · ANNA CZEREPIŃSKA · ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki tarczycy – analiza problemu na podstawie opisu trzech przypadków

Thyroid lymphoma – a report of three cases

SłOWA KLUCZOWE:
Chłoniaki tarczycyDiagnostykaLeczenie
KEY WORDS:
Thyroid lymphomaDiagnosticsTreatment
pełna treść »
STRESZCZENIE: Chłoniaki złośliwe o pierwotnej lokalizacji w tarczycy należą do rzadko spotykanych nowotworów, które należy
uwzględnić w diagnostyce szybko rosnącego wola tarczycy. Histopatologicznie, większość przypadków stanowią
chłoniaki z limfocytów B: rozlany chłoniak z dużych komórek B oraz chłoniak związany z błoną śluzową typu
MALT. Rokowanie zależy od typu chłoniaka i stopnia klinicznego zaawansowania, jest dobre w przypadku
chłoniaków MALT i znacznie gorsze u chorych na chłoniaki typu DLBCL Aktualnym standardem leczenia
pierwotnego chłoniaka DLBCL tarczycy jest chemioimmunoterapia schematem R-CHOP i uzupełniająca
radioterapia. Przedstawiamy opis trzech przypadków chłoniaka tarczycy oraz aktualne zalecenia dotyczące
diagnostyki i leczenia.
SUMMARY: Thyroid lymphoma is a rare but clinically important malignancy, that continues to produce diagnostic and therapeutic
dilemmas. The main symptom is rapidly growing goitre. The most common histopathological types are diffuse large
B-cell (DLBCL) and mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphomas. The prognosis is worse for patients
with DLBCL and better for MALT lymphoma. The treatment for DLBCL of thyroid consists of rituximab combined
with CHOP, and radiation therapy. We present three cases of thyroid lymphoma and review of current literature.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 88kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj