Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

ANNA TWARDOSZ · AGATA CHRZANOWSKA · IWONA HUS · ANNA CZEREPIŃSKA · ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki piersi – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa

Breast lymphoma – report of two cases and review of literature

SłOWA KLUCZOWE:
Chłoniaki piersiDiagnostykaLeczenie
KEY WORDS:
Breast lymphomaDiagnosticsTreatment
pełna treść »
STRESZCZENIE: Piersi są jedną z najrzadszych lokalizacji pozawęzłowych chłoniaków nieziarniczych i mogą stanowić trudny problem
diagnostyczny. Ponadto, brak jest określonych czynników rokowniczych i standardów postępowania terapeutycznego.
W pracy przedstawiamy przebieg kliniczny chłoniaka piersi u dwóch chorych oraz przegląd literatury dotyczącej
tematu.
SUMMARY: Lymphoma of breast is a rare form of extranodal lymphoma and in some cases can be a difficult diagnostic problem.
Moreover, there is a lack of consensus about prognostic factors and optimal treatment. We present clinical course of
breast lymphoma in two patients together with a review of literature

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 104kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj