Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

ALICJA CHYBICKA · BERNARDA KAZANOWSKA · GRAŻYNA WRÓBEL

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NHL) u dzieci

Non Hodgkin’s Lymphoma (NHL) in children

SłOWA KLUCZOWE:
ChłoniakiDzieci
KEY WORDS:
LymphomaChildren
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono aktualne metody diagnostyki i leczenia nieziarniczych chłoniaków złośliwych.
SUMMARY: The data prasent current concept of diagnosis and therapy of non-Hodgkins lymphoma in childhood.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 195kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj