Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

TOMASZ WRÓBEL

Chłoniaki strefy brzeżnej

Marginal zone lymphomas

SłOWA KLUCZOWE:
Chłoniak strefy brzeżnejPozawęzłowy chłoniak MALTChłoniak śledzionowyWęzłowy
chłoniak strefy brzeżnej
KEY WORDS:
Marginal zone lymphomaExtranodal MALT lymphomaSplenic marginal zone lymphomaNodal
marginal zone B-cell lymphoma
pełna treść »
STRESZCZENIE: Chłoniaki strefy brzeżnej należą do rzadkich, przewlekłych rozrostów limfoidalnych wywodzących się z limfocytów
B. Ich patogeneza często związana jest z czynnikami infekcyjnymi i przewlekłym procesem zapalnym. Klasyfikacja WHO
wyróżnia następujące podtypy chłoniaków strefy brzeżnej: chłoniak pozawęzłowy MALT, chłoniak śledzionowy
oraz węzłowy chłoniak strefy brzeżnej. Artykuł jest zwięzłą charakterystyką cech klinicznych i możliwości
terapeutycznych poszczególnych podtypów chłoniaków strefy brzeżnej.
SUMMARY: Marginal zone lymphomas (MZL) are uncommon indolent lymphoid B-cell malignancies. Their pathogenesis is often
related with infectious agents and chronic inflammation. MZLs are categorized by WHO classification into: extranodal
MALT lymphomas, splenic MZL and nodal MZL. This article summarizes clinical features and therapeutic modalities
of all subtypes of marginal zone lymphomas

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 85kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj