Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

JAN WALEWSKI · ANNA DĄBROWSKA-IWANICKA · KATARZYNA DOMAŃSKACZYŚ · GRZEGORZ RYMKIEWICZ

Chłoniaki o wysokiej agresywności klinicznej

Aggressive lymphoma

SłOWA KLUCZOWE:
Chłoniak BurkittaChłoniak pierwotny śródpiersiaChłoniak anaplastyczny
KEY WORDS:
Burkitt lymphomaPrimary mediastinal lymphomaAnaplastic lymphoma
pełna treść »
STRESZCZENIE: Przedstawiono aktualną definicję, charakterystykę patomorfologiczną i obraz kliniczny chłoniaków
agresywnych: Burkitta, pierwotnego śródpiersia z komórek B i anaplastycznych z dużych
komórek oraz aktualne podejścia lecznicze i ich wyniki, z uwzględnieniem doświadczeń Centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
SUMMARY: This paper presents a current definition and pathologic summary description along with clinical
features of aggressive lymphoma: Burkitt, Primary Mediastinal B-cell, and anaplastic Large-cell
Lymphoma as well as recent treatment approaches and outcomes including experience from the
Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute and Cancer Centre, Warszawa.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 286kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj