Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2009, 40, 2

KAZIMIERZ KULICZKOWSKI · MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK

Immunologiczne aspekty chemioterapii nowotworów

Immunological aspects of cancer chemotherapy

SłOWA KLUCZOWE:
ChemioterapiaŚmierć komórki nowotworowejOdpowiedź układu odpornościowego
KEY WORDS:
ChemotherapyCancer cell deathImmune system response
pełna treść »
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono aktualne dane o wzajemnych zależnościach między leczeniem przeciwnowotworowym prowadzącym do śmierci komórek nowotworowych a odpowiedzią układu odpornościowego. Zrozumienie mechanizmów kontrolujących immunogenną śmierć komórki może wpłynąć na ustalenie nowej strategii leczenia nowotworów.
SUMMARY: In the article the current data on interrelationship between anti-cancer therapy leading to cell death and response of immune system have been shown. Comprehension of mechanisms governing immunogenic cancer cell death may have an impact on the design a new strategy of cancer treatment.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 86kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj