Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 4

JAROSŁAW DYBKO · DONATA URBANIAK-KUJDA · KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK · KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Znaczenie prognostyczne odsetka komórek Bmi-1+ u chorych na ostrą białaczkę szpikową

Prognostic significance of Bmi-1 positive cells percentage in acute myeloid leukemia patients

SłOWA KLUCZOWE:
Bmi-1Ostra białaczka szpikowaCD34
KEY WORDS:
Bmi-1Acute myeloid leukemiaCD34
pełna treść »
STRESZCZENIE: Celem pracy było zbadanie ekspresji białka Bmi-1 w komórkach blastycznych oraz komórkach CD34+ u chorych na ostre białaczki oraz porównanie uzyskanych wyników z grupą kontrolną osób zdrowych. Na podstawie uzyskanych wyników określono czy odsetek komórek wykazujących ekspresję białka Bmi-1 ma wpływ uzy-skanie remisji po leczeniu pierwszego rzutu
SUMMARY: The aim of the study was: 1) to evaluate the percentage of Bmi-1 positive cells in CD34+ population of leukemic blasts among the patients with newly diagnosed acute leukemias and compare the results with CD34+ populations isolated from the bone marrow of healthy donors, 2) to evaluate the prognostic significance of Bmi-1 protein expression in leukemic blasts

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 288kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj