Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

AGNIESZKA KULCZYŃSKA · AGNIESZKA KOSTUR · JAROSŁAW PISZCZ

Białka szoku cieplnego (HSP) w patogenezie i leczeniu chorób nowotworowych

Heat shock proteins in the pathogenesis and treatment of cancer

SłOWA KLUCZOWE:
Białka szoku cieplnegoNowotworyInhibitory HSP
KEY WORDS:
Heat shock proteinsCancerHSP inhibitors
pełna treść »
STRESZCZENIE: Białka szoku cieplnego (ang. HSP – Heat Shock Proteins) są najstarszym filogenetycznie systemem ochronnym
komórki. HSP mogą ulegać nadekspresji w wielu typach nowotworów wpływając na proliferację, różnicowanie,
inwazję, przerzuty, śmierć komórek guza oraz zdolność do ich rozpoznawania przez układ immunologiczny.
Modulacja układu białek HSP, stanowiących nowy cel terapii, może zwiększać skuteczność dotychczas stosowanego
leczenia przeciwnowotworowego
SUMMARY: Heat shock proteins (HSPs) are the oldest cell protecting system. Moreover HSPs may be overexpressed in various
type of cancers and implicate proliferation, differentiation, invasion, metastasis, death, and recognition by the immune
system. HSP modulation is a new aim of treatment that may improve still not optimal cancer therapy

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 113kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj