Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 4

JAROSŁAW DYBKO · KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Białko Bmi-1 i jego rola w procesie samoodnowy i starzenia się komórek macierzystych. Znaczenie Bmi-1 w białaczkach

Bmi-1 protein in stem cells self-renewal and senescence. Bmi-1 significance in leukemias

SłOWA KLUCZOWE:
Białka grupy PolycombBmi-1Komórki macierzysteSamoodnowa
KEY WORDS:
Polycomb group proteinsBmi-1Stem cellsSelf-renewal
pełna treść »
STRESZCZENIE: Jednym z ważniejszych narzędzi nadzoru epigenetycznego, a tym samym regulacji transkrypcji, są sprzężone z chromatyną kompleksy białkowe grupy Polycomb (PcG). Tworzą kompleksy hamujące ekspresję wielu genów po-przez metylację histonów H3 w zależności od stopnia zróżnicowania komórki i fazy jej podziału.
Białko Bmi-1 należy do rodziny białek Polycomb (PcG), hamuje ekspresje genów p16Ink4a oraz p19Arf zahamowuje starzenie się komórek i apoptozę. Poprzez supresję głównych stymulatorów różnicowania zapewnia tożsamość i sa-moodnawianie się komórki. Komórce nowotworowej zapewnia przetrwanie i oporność na leczenie.
SUMMARY: Polycomb group proteins (PcG) are the most significant transcription suppressors performing by H3 methylation. They inhibit most of genes controlling cell differentiation with an effect of enhanced self-renewal
. Bmi-1 protein as a member of Polycomb family is the main suppressor of the p16Ink4a and p19Arf genes with the result of self-renewal supported by apoptosis and senescence pathways inhibition. Since Bmi-1 is engaged in cells self- renewal and inhibition of apoptotic and senescence pathways it could be the main immortalizer of neoplastic stem cells.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 417kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj