Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 2

Halina Antosz · Joanna Sajewicz · Barbara Marzec-Kotarska · Dorota Choroszyńska · Anna Dmoszyńska

Zaburzenia tolerancji endotoksycznej w PBL-B na przykładzie IL-6

Impaired endotoxin tolerance on example of IL6 in B-CLL

SłOWA KLUCZOWE:
B-PBLIL-6TLR4LPS
KEY WORDS:
B-CLLIL-6TLR4LPS
pełna treść »
STRESZCZENIE: IL-6 uznaje się za kluczową cytokinę zaangażowaną w mechanizmy obronne organizmu, w procesach krwiotworzenia i reakcjach zapalnych, o wielokierunkowym działaniu auto- i parakrynnym. Jej produkcja jest zazwyczaj przemijająca i ściśle regulowana. Stosując metodę RT-PCR w czasie rzeczywistym (real time PCR), zbadano ekspresję IL-6 na poziomie mRNA, w prawidłowych i białaczkowych limfocytach B spoczynkowych i stymulowanych LPS przez 30’ i 24 h. Poziom ekspresji IL-6 wyrażony wartością RQ w puli limfocytów PBL-B, w porównaniu z subpopulacją limfocytów B zdrowych dawców, był istotnie statystycznie niższy, wartość p=0,00348. Po 24 h w prawidłowych limfocytach B poziom RQ mRNA IL-6 istotnie statystycznie obniżał się (p=0,012970), natomiast w subpopulacji PBL-B istotnie statystycznie nadal wzrastał (p=0,000001). Uzyskane dane wydają się wskazywać na zaburzanie tolerancji endotoksycznej w PBL-B.
SUMMARY: IL-6 is considered a key cytokine involved in immune organism response, hematopoietic processes and inflammatory reactions, based on multidirectional auto and paracrine auction Its production is usually transient and tightly regulated.
By the means of Real Time PCR we studied IL-6 expression on mRNA level (RQ) in B-CLL lymphocytes and in CD19+ subpopulation of normal B lymphocytes before and after 30 min and 24h LPS stimulation. The IL-6 expression level (RQ) in B-CLL cells was significantly lower (p=0.00348) compared with the subpopulation of CD19+ normal lymphocytes. 30 min LPS stimulation resulted in increase of IL6 mRNA expression, both in normal and B-CLL lymphocytes. IL6 mRNA expression level decreased after 24h LPS stimulation (p=0.012970) in normal lymphocytes, whereas B-CLL cells showed constant increase (p=0.000001). These data seem to indicate an aberrant endotoxin tolerance in B-CLL.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 817kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj