Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2010, 41, 2

MARIA CIOCH

Znaczenie autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu dyskrazji komórek plazmatycznych innych niż szpiczak mnogi

The significance of autologous haematopoietic stem cell transplantation in the treatment of plasma cell dyscrasias other than multiple myeloma

SłOWA KLUCZOWE:
AL AmyloidozaZespół POEMSAutologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych Szpiczak mnogiDyskrazja komórek plazmatycznychMakroglobulinemia Waldenströma
KEY WORDS:
Multiple myelomaPlasma cell dyscrasiaWaldenström macroglobulinemiaAL amyloidosisPOEMS
syndrome
Autologous haematopoietic stem cell transplantation
pełna treść »
STRESZCZENIE: Autologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych jest obecnie standardowym sposobem leczenia chorych na
szpiczaka mnogiego. Niezależnie od zwiększającego się zastosowania nowych leków, metoda ta ma także mocną pozycję
w leczeniu dyskrazji komórek plazmatycznych innych niż szpiczak mnogi
SUMMARY: Autologous haematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) is a standard therapy in multiple myeloma patients.
Despite an increasing use of novel agents, high-dose therapy and AHSCT have also a strong position in therapy of
plasma cell dyscrasias other than multiple myeloma.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 108kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj