Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica