Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

5th International Conference: Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2016

3 września 2016, Kraków - September 3th 2016, Cracow Poland

5th International Conference: Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2016powiększ

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji poświęconej leczeniu dyskrazji plazmocytarnych.

Udział jest bezpłatny, zgłoszenia nalezy przesyłać na adres fundacja@szpiczak.org.