Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

3RD ANNUAL GLOBAL SUMMIT ON HEMATOLOGIC MALIGNANCIES

13-15 lutego, Lizbona, Portugalia

Strona informacyjna wydarzenia

https://web.cvent.com/event/12e01326-9f6b-40f9-9786-28147b8fc030/summary?RefId=GA-1