Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

1st ERIC WORKSHOP ON TP53 ANALYSIS IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMI

1-3 października 2015, Brno, Czechy

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcony analizie TP53 w przewlekłej białaczce limfocytowej.

Szczegóły: www.ceitec.cz/1st-workshop-on-tp53-analysis-in-cll-1st-to-3rd-october-2015/t2127#tab1